Tag Archives: ລົງບານ

ລົງບານສູງ-ຕໍ່າ ແມ່ນແບບໃດ? ພ້ອມພາທຸກທ່ານເປີດເຜີຍເຄັດລັບ ສູງ-ຕໍ່າພາລວຍ

ລົງບານສູງ-ຕໍ່າ

ແທງບານສູງ – ຕໍ່າ ເທັກນິກການແທງບານໃຫ້ຊະນະຖືວ່າເປັນເທັກນິກທີ່ນິຍົມໃນການພະນັນອອນໄລ ດ້ວຍສະກໍແທງບານຕໍ່າແບບສູງຕໍ່າຖືວ່າເປັນຮູບແບບຂອງການເດີມພັນແຟນບານອອນໄລທີ່ນັກເດີມພັນສາມາດວາງເງິນ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດກຳໄລ ໃຊ້ເທັກນິກໃນການເດີມພັນຕ້ອງຍອມຮັບຫລືວ່າມີໂອກາດສູງຫລາຍກວ່າທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລທີ່ສູງໃນການທີ່ທ່ານເຂົ້າມາພະນັນສະກໍສູງຕໍ່າ ມີນັກເດີມພັນມືໃຫມ່ ທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າມາເຮັດການເດີມພັນກໍເຂົ້າມາສອບຖາມວ່າສາມາດເດີມພັນໄດ້ບໍ່ ບອກໄດ້ຄຳາດຽວວ່າການເດີມພັນສະກໍແບບສູງຕໍ່າ ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານແທງໄດ້ ເພາະເວບການພະນັນຕອບໂຈດນັກເດີມພັນທຸກທ່ານ ແລະ ມີການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີມພັນເປັນຢ່າງຫລາຍ ເຖິງທຸກທ່ານຈະບໍ່ມປສົບການ ໃນການເດີມພັນ ລົງບານ ສູງ – ຕໍ່າ ເຮັດເງິນງ່າຍກໍສາມາດເຂົ້າມາຮ່ວມເດີມພັນໄດ້ ພຽງທ່ານມັກຮັກກໍສາມາດຮັດກຳໄລໄດ້ແລ້ວ ການເຂົ້າມາຮ່ວມ ລົງບານສູງ – ຕໍ່າ ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນການພະນັນບານໂດຍທາຍຜົນບານນອນໄລ ມີການໃຊ້ໃນການເຮັດປະຕູລະຫວ່າງເຄິ່ງແລກ ຫລືທີ່ເອີ້ນກັນວ່າໃນຊ່ວງຂອງເວລາໃນການຈົບເກມເດີມພັນ 90 ນາທີ ຈາກນັ້ນຈະມີການນຳແຕ້ມຂອງທັງສອງທີມມາຮ່ວມກັນ ໂດຍຈະມີການເປັີດໃຫ້ນັກເດີມພັນໄດ້ລົງວ່າ ຜົນຄະແນນຮ່ວມຈະມີຜົນອອກມາເປັນຄະແນນຮ່ວມສູງ ຫລື ຈະອອກມາເປັນຄະແນນລວມຕໍ່າ ກວ່າທີ່ໄດ້ມີການລົງເອົາໄວ້ ກນເຂົ້າມາພະນັນບານສູງ ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນການເລືອກລົງປະຕູລວມ ສູງກວ່າອັດຕາທີ່ໃນສ່ວນຂອງລາຄາບານຕໍ່ຮອງໄດ້ມີການຕັ້ງໄວ້ ການເຂົ້າມາພະນັນບານຕໍ່າ ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນການເລືອກເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າໄປລົງປະຕູລວມ ຈະຕ້ອງມີອັດຕາທີ່ຕໍ່າກວາອັດຕາຕໍ່ຂອງບານທີ່ໄດ້ມີການຕັ້ງໄວ້ ຊຶ່ງໃນສ່ວນຂອງຈຳນວນປະຕູທີ່ມີການຮ່ວມແຕ້ມກັນແລ້ວ ໃນການລົງບານ ສູງ – ຕໍ່າ ຈະມີການເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຈຳນວນ 2 ປະຕູ ເປັນຕົ້ນໄປ ເຊິ່ງຈະມີການຖູກກຳນົດດ້ສຍອັດຕາໃນການຕໍ່ຮອງບານ ສໍລັບໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປລົງບານ ສູງ […]